Bio

Adres:

Rychława 45,

86-170 Nowe

Diecezja Pelplińska

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Powiat Świecki

Gmina Nowe – Obszar wiejski


Placówki:

  • Szkoła Podstawowa SPSK w Rychławie