Wskazówki dla organizatorów lokalnych

 •  Jeśli planujemy ognisko w miejscu publicznym należy uzyskać zgodę miejscowych władz. Także na rozwieszanie plakatów – np. na osiedlach, słupach, itp. Na plakacie należy wpisać informację kto jest organizatorem lokalnym, datę i godzinę wydarzenia oraz informację na temat zmiany miejsca w przypadku niepogody – mrozu, deszczu czy silnego wiatru.
 •  Należy przygotować bezpieczne miejsce do rozpalenia ogniska. W przypadku korzystania z publicznego trawnika należy go właściwie zabezpieczyć, np. użyć specjalnie przygotowanego metalowego paleniska. Zapewnić dostęp do wody ze względów bezpieczeństwa i zawiadomić (uprzedzić) straż pożarną. Zadbać o całkowite wygaszenie ognia!
 •  W trosce o bezpieczeństwo wszystkich zebranych i świętowanie bez zakłóceń wskazane byłoby powiadomić także właściwe organy bezpieczeństwa – straż miejską, ewentualnie policję.
 •  Warto zaprosić na ognisko osoby reprezentujące różne instytucje, przedstawicieli różnych stanów, osoby znaczące w środowisku. W tym celu można skorzystać ze wzoru zaproszenia( materiały do pobrania)
 • • Ważne jest odpowiednie rozpropagowanie wydarzenia – warto korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości, np. ogłoszenia parafialne, media lokalne.
 •  Doświadczenie dotychczas przeprowadzanych ognisk pokazuje że wskazane jest przygotowanie nagłośnienia, miejsc siedzących dla osób starszych oraz przenośnego oświetlenia ( można poprosić uczestników o przyniesienie latarek)
 •  Ognisko w założeniu jest spotkaniem osób, którym drogie są idee patriotyczne i pomysł wspólnego muzykowania – nie powinien więc przybierać formy koncertu czy popisu jednego, nawet najbardziej utalentowanego, wykonawcy. Nie należy też łączyć OGNISKA z pomysłem okazjonalnego grilla.
 •  Śpiewnik ( materiały do pobrania) pomoże wszystkim włączyć się do śpiewu. Rzadko kto zna na pamięć wszystkie zwrotki piosenek, należy więc zadbać o zapewnienie odpowiedniej ilości śpiewników lub wyświetlenie tekstów w sposób dobrze widoczny, np. za pomocą projektora.
 •  Na rozpoczęcie spotkania można posłużyć się przygotowanym tekstem od organizatora ogólnopolskiego SPSK lub ułożyć i przedstawić własny. Ważne jest, aby na początku jeszcze raz przedstawić zebranym ideę OGNISK.
 •  Prosimy organizatorów lokalnych o dokumentację fotograficzną ogniska. Chcielibyśmy utworzyć na stronie internetowej galerię zdjęć ze wszystkich miejsc, gdzie one zapłoną.
 •  Organizatorom bardzo zależy na apolityczności wydarzenia – ognisko ma łączyć i zbliżać ludzi do siebie – w żadnym wypadku nie antagonizować!
 • Wszystkich zachęcamy do rozpropagowania idei takiego świętowania